Türk Yurdu Dergisi, Ciltli, 4. Cilt, Sayı: 3-4-5-312-8(314)-316-317-318.Sayılar, 8 Sayı, Ciltli

Sırttı kısmen ayrılmış.