A Short History Of Turkish-Islamic States (Excluding the Ottoman State), İbrahim Kafesoğlu - Hakkı Dursun Yıldız - Erdoğan Merçil - Mehmet Saray

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1994, 436 s. Şömizli, ciltli