Amme İdaresi (Siyasi ve İdari Teşkilat), Vakur Versan

Işıl Matbaası, İstanbul, 1957, 406 s.