Tahrir-i Cedid İimühaberidir

Merhum Mirza Said Paşa Kerimesi Nuriye Hanım Mülkiyetinde Olup 110.000 Kuruş (1.100 Adet Osmanlı Altını) Kıymetindeki Bir Taşınmaz İçin Düzenlenmiş Olup 25 Mayıs 1290 (6 Haziran 1874) Tarihlidir. Sultan Abdülaziz Döneminin Sonlarında Son Şeklini Alan ve Modern Tapu Formuna Örnek Geçiş Dönemi Belgesi Olduğu Değerlendirilmektedir.