Osmanlıca Dini Hüküm

Fetva (Aşağı Doğru Daralan Üçgen) Formunda ve 29 Şevval (12)87 (22 Ocak 187) Tarihlidir. Vefat Eden Bir Şahsın Terekesi Hakkında En Alttaki Pençe Şeklinde İmzası Görülen İlmiye Mensubu Tarafından Verilmiştir. Bu Tarz Dini İçerikli Yazıların Bir Özellikleri de Ağırlıklı Olarak Ta'lik Hatla Yazılmış Olmalarıdır.