Osmanlıca Taşınmaz Satışına İlişkin Senet

Günümüzde Kuzey Makedonya Sınırları İçinde Kalan Prilepe Kazası Bocilin Kariyesinde İştiraken (Ortaklı) Kullanılan Arazinin 3.500 Kuruş Mukabilinde Satışına Dair 5 Safer 1267 (10 Aralık 1850) Tarihli Senet. Balkanlardaki Osmanlı Mirasına Dair Sultan Abdülmecid Dönemi Emsal Niteliğinde Belge.