Türkiye Cumhuriyeti %71/2 Faizli 1934 İkinci Sıra Türk Borcu Tahvilleri, Hamiline Muharrer 1 Kıta Tahvil Senedi, 3 Lisan: Türkçe - Fransızca - İngilizce, 1934