Sultan II. Abdülhamid Tuğralı, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Duyun-u Muvahhade Tahvilatı, %4 Faizli 500 Frank, Sermaye: 1.488.000 Osmanlı Lirası, 1903

3 Lisan, Osmanlıca - Fransızca - İngilizce