1981 yılı Santa Rıta Da Cascia konulu damgasız pul

**