1944 yılı Sosyal Cumhuriyet konulu damgasız seri (5)

**