1974 yılı Giorgio Vasarı konulu damgasız seri (2)

**