1974 yılı Şadırvanlar konulu damgasız seri (3)

**