1914 yılı Edirne Takse damgalı kısa seri

(İsfila 457/59)

O