1916 yılı Tur-u Sina damgalı komple seri

(İsfila 697/701 = 200.TL)

O