Hızlı Okuma Tekniği

Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1985, 110 s.