Eski Anadolu Kültürlerinin Ana Hatları, Dr. Refik Duru

Şark Matbaası, Trabzon, 1966, 52 s.