İzahlı Eski Metinler Antolojisi, Şükrün Kurgun

Maarif Vekaleti, Ankara, 1943, 271 s.