Rusça-Türkçe Lugat (Azeri Türkçesi) 2 Cilt Bir Arada

Azerbaycan, Bakü, 1928, 625 s. 2 Cilt