Düğüm~Örgü Makrame -Düğümde Örgü Sanatı-, Melâhat Deniz

Dilem Yayınevi, 64 Sayfa.