Tarih Boyunca Türk Kültürü ve Sanatı - Ansiklopedik Sözlük, Yazan: Ekmel İzdem

Baskı: Birlik Matbaası, 1972 Baskısı, 432 Sayfa.