Asker Ressamlar ve Ekoller, Nüzhet İslimyeli

Asker Ressamlar Sanat Derneği Yayınları: 1, Ankara-1965 Baskısı, 160 Sayfa.