Türk Kültüründe Sanat ve Mimari - Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler

İstanbul-1993 Baskısı, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 220 Sayfa + Bol Görselli.