Giyim Sanatı ve Kişisel Görünüm, Neriman Görgünay Kırzıoğlu

Ankara-1992 Baskısı, 171 Sayfa.