Bronz Döküm, Ass Tamer Başoğlu

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, No.63, İstanbul-1979 Baskısı, 92 Sayfa.