Hasköy Ahz-ı Asker Şubesi Riyaseti

Hasköy Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı İmzasını Taşıyan ve 12 Ağustos (1)330 (26 Ağustos 1914) Tarihli Osmanlıca Tutanak. Osmanlı Ordu-yu Hümayunu Tarafından Alınan Beygirlerden İkisinin Kusurlu Olduğu Tutanak Altına Alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Osmanlı Ordusunda Ata Duyulan İhtiyacı ve Verilen Önemi Gösteren Çok Nadir Tarihi Vesika.

Açılış Fiyatı: 400 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde