Harbiye Nezareti Umur-u Baytariye Dairesi

Umur-u Baytariye Dairesi Reis Vekili Miralay Tarafından Askeri Baytar Mektebi Müdüriyetine Yazılan 18 Teşrin-i Sani 1336 (18 Kasım 1920) Tarihli Resmi Yazı. Orduyu Hümayun Mülkiyetinde İken Telef Olan Bir Hayvana İlişkin Kayıtların Tutulmasındaki Titizlik İçin Takdir ve Teşekkür Dileklerini İçermektedir. İmparatorluğun Son Günleri Olmasına Rağmen Veterinerlik Bilimine Olan Pozitif Yaklaşımı Gösterir Çok Nadir Tarihi Vesika.