Osmanlı Dönemi Mühürlü Bronz 50 Dirhem

9cm (160gr)