Osmanlı Dönemi Mühürlü Bronz 25 Dirhem

7cm (80gr)