Ulaşım Tarihi, Deniz Yolları Yolcu Bileti, Üzerinde Kıbrıs Türk federe Devleti Yolcu Çıkış Hizmeti Makbuzu Ekli Halde, 1978

Denizcilik