Bakaya Hakkında Ashab-ı Düyuna Tebliğ Olunan İhbarname, Muradiye Mahallesinde Dükkan Vergisi, , 1328 Senesi, Mühürlü

Hukuk Tarihi