1972/75/1999 5/10 Kuruş/50.000 Lira Saban Kılıçtan Üstündür/Aile Planlaması/Food Security