Kendine Özgü Bir Semt Moda, Gökhan Önce

Kadıköy Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul, 1998, 240 s.

Şehir Tarihi