Akik Taşı Kaidesinde Sanatçı İşi Serçe Heykeli

4.4 cm