Fumaro Türk Tütün Anonim Şirketi, Sermaye: 1.500.000 TL, Hamiline 1 Hisse