Tabacs D'Orient & D'Outre - Mer, Denizaşırı ve Şark Tütünleri Anonim Şirketi, 1 Hisse (No: 427491), Sermaye: 6.000.000 Frank, Hamiline Ait 1 Hisse, 1928