Hazine-i Maliye-i Osmaniye (Sultan Reşad Tuğralı) %5 Faizli Osmanlı Hazinesi Tahvil Senedi, 1913