Türkiye Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi, HamilineAid Bir Müessis Hisse Senedi