Erzurum Vilayeti Dahilinde Eğlice Nahiyesi Uzuvlu Kariyesinde Bir Kıta Tarla Hakkında Dersaadet Mahkeme-i Temyiz Hukuk Kısmı Riyaseti Aliyesine Gönderilmiş 1314 Eylül Tarihli Hacı Osman Bin Ali İmza ve Mühürlü Arzuhal