1238 Murat Ali Efendi Mühürlü Mustafa Ağa Hzretlerine Yazılmış Hüccet