Uzun Yusuf Mahallesi, Babırsade Ağası Hacı İbrahim Ağa Vakfı Hakkında, 1295/1899