1971 Yılı Shavuot Bayram Konulu Damgasız Seri (3)

**