Hatıra Foto. Fenerbahçe Spor Klubü sosyal tesisleri,Rıfak Apaydın'ın oğlulu nişanından hatıra foto, fotograf kaplı

Fotograf

Efemera