Postgastrorektonomi Sendromunun patogenesi hakkında, Opr. Dr Nikiforos Psomopulos, tıbbı dünyası mecmuasının ayrı baskısı, İstanbul 1958

Tıp tarihi

Efemera