Ameli Kitabet - Usul-i Tahrir, Yazan: Mehmet Asım, Kitaphane-i İslam ve Askeri, Matbaay-i Orhaniye, r.1338 (1922), 59 Sayfa, Sekreteryada Yazı Yazan Fesli Genç Kapağı İle İçi Bol Resimli, Osmanlı Devletinin Basmış Olduğu Son Kitaplardandır,