Nev Usül Elif Ba-yı Lisan-ı Fransevi, Türki İzahatla, Karabet Kahyayan, Kasbar Matbaası h.1314, 84 Sayfa