Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı, Yazar: Sühely Ünver - Sedat Hakkı Eldem, 48 Sayfa

Yalı harem ve selamlık bölümlerinden oluşuyordu. Günümüze kalan divanhane selamlık bölümüne aittir. Özgün yapıda harem dairesi ile selamlık dairesini bir bahçe ayırıyordu. Harem, fotoğraflardan anlaşıldığına göre iki katlı, iki sofalı ve ortalama 15-20 odalı bir yapı olup, 1877-1878 Rus Savaşı sırasında buraya yerleştirilen göçmenler nedeniyle tahrip olmuştur.