Tasavvuf, İbrahim Aşki Tanık, Türkiye Ticaret Matbaası, 1955

1873'te Dobruca/Mecidiye'de dünyaya geldi. Ailesi Osmanlı yönetimi tarafından, bugün Romanya sınırları içerisinde yer alan Dobruca ovasındaki Mecidiye şehrine yerleştirildi. Aşkî'nin doğumundan sonra ailesi kısa süre içinde İstanbul'a taşındı. Kırım göçmeni bir aileye mensup olan İbrahim Aşkî, İstanbul'da sırasıyla Mahalle Mektebi'nde, ardından Tophane Fevziye Rüştiyesi'nde öğrenim gördü. Ardından Mekteb-i Bahriye-i Şahane'den (Deniz Harp Okulu) 1891 yılında makine mühendisi olarak mezun oldu. Burada uzun yıllar öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 27 Mart 1914'te binbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı. Emekliliğinden sonra edebiyat ve matemetik öğretmenliği yapmaya devam etti, Heybeliada Bahriye Mektebi'ne öğretmen olarak atandı. Burada pek çok öğrenci yetiştirdikten sonra 1945 yılında 62 yaşındayken ikinci kez emekliliğe ayrıldı. Heybeliada Bahriye Mektebi'nde Necip Fazıl Kısakürek'in edebiyat öğretmenliğini yaptı ve onu tasavvufa ilk yönlendirenler arasında yer aldı. Bu okuldaki törenlere yıllarca 'en eski Bahriyeli' olarak katıldı. 1913'te dönemin Maarif Nazırı Şükrü Bey tarafından bu nezarete bağlı olarak kurulan Istılahat-ı İlmiye Encümeni üyesi olarak görevlendirildi. İbrahim Aşkî Tanık, 25 Ocak 1977 tarihinde İstanbul Heybeliada'da 104 yaşında hayatını kaybetti (Günaydın 2013: 68). Asıl adı İbrahim olan ve Soyadı Kanunu'ndan (1934) sonra Tanık soyadını alan Aşkî, bu künyesini sadece yazılarında ve eserlerinde kullandı.