Osmanlı Dönemi Matbu Çevirgel Duası, 13 Sayfa, H. 1331