Hz. Muhammed ve Aşere-i Mübeşşere Konulu Arapça Şiir ve Osmanlı Satır Altı Tercüme Varakası