Osmanlıca Olarak İlim, Akıl, Akıbet ve Devlet Unsurları Kişileştirilerek Aralarına Yapılan Bir Konuşmaya Dair İlgi Çekici Bir Varaka